Homepage home  |  contact
 
Belangrijke mededeling


Beste relatie,

Op zondag 15 maart heeft de Nederlandse overheid aanvullende maatregelen afgekondigd om verspreiding van het corona-virus te beperken.

Om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, klanten en leveranciers zo veel mogelijk te beschermen zijn ook binnen HCM Cement diverse maatregelen getroffen. Met deze maatregelen willen wij er daarnaast voor zorgen dat wij onze bedrijfsvoering kunnen voortzetten.

Wij hebben daarom onder meer de volgende maatregelen getroffen:
  • De adviezen van onze nationale gezondheidsdiensten worden opgevolgd;
  • Onze collega’s zijn geïnstrueerd gepaste afstand te houden tot elkaar en uw collega’s;
  • Interne en externe vergaderingen worden tot een minimum beperkt;
  • Met ingang van 17 maart zal de terminalbemanning voor operationele zaken gehalveerd worden. De collega’s die niet op de terminal aanwezig zijn zullen thuis stand-by staan en wekelijks zal de terminalbemanning afgewisseld worden.
Voor u als relatie kan dit betekenen dat u of uw chauffeur soms wat langer moet wachten alvorens geholpen te worden.

Zodra wij wijzigingen moeten doorvoeren in onze bedrijfsvoering als gevolg van verdere maatregelen in verband met het corona-virus, zullen wij u daarover informeren middels deze website.

Wij danken u voor uw begrip en wensen u veel sterkte en succes in de komende tijd.


Met vriendelijke groet,

Directie van HCM cement